De 10 geboden van de skipiste!

Een lesje herhaling kan zo nu en dan geen kwaad. Vandaar dat wij je (nog een keer) de regels op de piste willen meegeven. Vooral om het leuk voor iedereen te houden! Want op de piste met duizenden wintersporters zijn er nou eenmaal ook risico’s.

Fédération Internationale de Ski (FIS) heeft daarom ‘verkeersregels’ opgesteld om het risico op ongelukken te verkleinen. Iedere wintersporter is verplicht zich hieraan te houden. Als blijkt uit onderzoek dat de veroorzaker van het ongeluk zich niet aan één van deze FIS pisteregels gehouden heeft, kan deze persoon zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Het klinkt nogal zwaar maar zo bedoelen wij het niet.

De 10 geboden van de skipiste voor skiërs en snowboarders (FIS regels):

1. Respect voor anderen: Iedere skiër en snowboarder moet zich dusdanig gedragen, dat hij anderen niet in gevaar brengt en schade berokkent.

2. Beheersing van snelheid en ski- en boardstijl: Iedereen op de piste moet op zicht skiën en boarden. Snelheid en stijl moeten aangepast zijn aan drukte op de piste, kunnen, terrein-, sneeuw- en weersomstandigheden.

3. Keuze van het spoor: De achterop komende skiër en snowboarder moet zijn spoor over de piste dusdanig kiezen, dat in te halen piste gebruikers niet in gevaar gebracht worden.

4. Inhalen: Er mag boven, onder, links en rechts ingehaald worden, maar altijd op voldoende afstand om de in te halen skiër of snowboarder genoeg ruimte te geven om zijn bewegingen te kunnen maken.

5. Op de piste gaan en verder gaan: Iedere skiër en snowboarder die een piste op wil gaan of na een stop z’n afdaling wil hervatten, moet zich er van overtuigen, dat dit zonder gevaar voor zichzelf en anderen kan.

6. Stoppen op de piste: Het is verboden zonder noodzaak te stoppen op smalle of onoverzichtelijke plaatsen van een piste. Een gevallen skiër of snowboarder moet zulke plaatsen zo snel mogelijk vrij maken.

7. Lopend klimmen en dalen: Te voet klimmen of afdalen op de piste moet aan de kant van de piste geschieden.

8. Aanwijzingen opvolgen: Iedere pistegebruiker moet zich aan de markering en aanwijzingen op de borden langs en op de piste houden.

9. Verplicht helpen: Bij ongelukken is iedere skiër en snowboarder verplicht hulp te verlenen.

10. Legitimatieplicht: Iedere skiër, betrokkene of getuige en verantwoordelijk of niet, moet zich in geval van een ongeval op de piste kunnen legitimeren.

Houd het leuk, denk er zo nu en dan aan en heb respect voor elkaar!

LAAT EEN REACTIE ACHTER